Forfatter: bestyrelsen

Lav et godt og korrekt forslag til GF

Rigtig mange som gerne vil komme med et eller flere forslag til generalforsamlingen, gør det desværre forgæves – af den simple grund at det ikke er formuleret korrekt. Og det er super ærgeligt når man nu har en go ide eller et ønske om at ændre noget. Derfor vil vi gerne hjælpe så meget vi […]

Snarlig invitation til årets generalforsamling

Bestyrelsen ville rigtig gerne have sendt en invitation til årets generalforsamling noget tidligere end hvad det bliver til i år. Egedal er fra 1 januar 2023 overgået til et nyt lokale booking system – og i vanlig kommunal stil er det ikke gået efter planen. Vi håber hurtigst muligt at kunne melde ud! /Bestyrelsen

Information om orienteringsmøde og byggeprojekt på Balsmoseskolen

Fra oktober 2022 og frem til efteråret 2024 er Egedal Kommune i gang med at ombyggeog udvideBalsmoseskolen. Skolen får blandt andet renoveret en del af facaderneog der bygges et nyt multihus, der kommer både skole og lokale for-eningertil gavn. Orienteringsmøde for nærmeste naboer Egedal Kommune afholderet orienteringsmøde for skolens nærmeste naboeronsdag den 12.10, kl. 19-20.30, […]

Opdatering fra bestyrelsen

Vi har nu haft vores første møde hvor vi har konstitueret os på følgende vis:  Formand – Henrik K156 Næstformand/P-pladser & stier – Thomas Å182 Kasser – Claus K64 Gartner – Steen K176 Legepladser – Rene K94 Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet. /Bestyrelsen Note: Alle dokumenter fra GF er nu lagt på arkiv siden til download. […]

Resume af GF 2022

Bestyrelsen kommer her med et kort resume af generalforsamlingen afholdt 10 marts 2022. Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen. Budgettet blev præsenteret af bestyrelsen med uddybende forklaring på kontingent forøgelsen. Af de indsendte forslag var følgende resultat efte rafstemning: Forslag 1 – Hjemtage mulighed for at beboere selv kan vedligeholde jordstykke på fællesområde foran […]

Invitation til årets general forsamling

Bestyrelsen har i denne weekend uddelt invitationer til den årlige general forsamling. Vi håber meget på at deltager antallet stiger så vi kan være endnu som tager det fælles ansvar for at gøre vores forening til et dejligt sted at være og færdes i. Tak for de mange fine tilkendegivelser vi har modtaget under vores […]