Resume af GF 2022

Bestyrelsen kommer her med et kort resume af generalforsamlingen afholdt 10 marts 2022.

Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen. Budgettet blev præsenteret af bestyrelsen med uddybende forklaring på kontingent forøgelsen.

Af de indsendte forslag var følgende resultat efte rafstemning:

  • Forslag 1 – Hjemtage mulighed for at beboere selv kan vedligeholde jordstykke på fællesområde foran en ejers matrikel = Godkendt (Dog afventer foreningens udvalg til reglement og endelig kommunal godkendelse!)
  • Forslag 2 – Tilbagebetaling af beløb ved medlemmers deltagelse på generalforsamling = Ikke godkendt
  • Forslag 3 – Frigivelse af asfalt og kloakhenlæggelser = Godkendt
  • Forslag 4 – Forslag om at ejeren af en parcel selv må beskærer/styne et træ ned til en højde på max 3 meter = Ikke godkendt

2 udvalg blev startet, og medlemmer kan skrive til bestyrelsen hvis man har interesse om at være med:

  • Ladestandere til EL drevne køretøjer
  • Udformning af reglement til vedligeholdelse af jordstykke foran ejers matrikel

Bestyrelsen fik et nyt medlem efter at Richard valgte ikke at genopstille, vi siger tak til Richard for hans store arbejde igennem årene, specielt under asfalt projektet. Og et stort velkommen til Thomas, vi ser frem til arbejde sammen med dig.

Bestyrelsen vil gerne takke for den store deltagelse ved årets generalforsamling, det var dejlig og se. Men vi vil meget gerne se flere – så vi fortsætter med at arbejde på flere tiltage for at øge deltagelsen.

Bestyrelsen vil inden længe afholde første møde hvor vi konstitueres.

Opdateret: Alle dokumenter vedrørende generalforsamlingen 2022 er til download på arkiv siden.

Med venlig hilsen bestyrelsen