Vigtig orientering omkring affalds og papcontainere!

I vores grundejerforening er vi simpelthen for dårlige til at holde vores affaldsområder ordentlige og rene.

Hvis der ikke er plads til mere pap, eller hvis man har pap af større dimensioner SKAL det afleveres på genbrugsstationen som ligger 5 min væk i bil.

Det kan ikke være rigtigt at en forening med 215 rækkehuse og minimum 215 voksne mennesker hensynsløst og stupidt bare stiller affald og pap når de er fyldte – Det er svineri uden omtanke for andre mennesker og dyr, og skal stoppes med det samme!

Fremadrettet vil bestyrelsen opkræve et ekstra gebyr for oprydning samtidig med kontingentet, hvor der kan påvises en ejer eller adresse som ophavsmand/kvinde for hensynsløs bortskaffelse af affald.

Oplever man ejere som er medvirkende til affaldssvineri vil bestyrelsen gerne høre om det!

Over de næste måneder vil der komme flere affalds containere eller beholdere til den udvidet sortering som Egedal kommune kræver – det skal vi simpelthen kunne finde ud af i Kirsebærvangen og Åkandehaven.

/Bestyrelsen