Information om orienteringsmøde og byggeprojekt på Balsmoseskolen

Fra oktober 2022 og frem til efteråret 2024 er Egedal Kommune i gang med at ombyggeog udvideBalsmoseskolen. Skolen får blandt andet renoveret en del af facaderneog der bygges et nyt multihus, der kommer både skole og lokale for-eningertil gavn.

Orienteringsmøde for nærmeste naboer

Egedal Kommune afholderet orienteringsmøde for skolens nærmeste naboeronsdag den 12.10, kl. 19-20.30, hvor vi vil følge op på byggestarten og fortælle nærmere om byggeprojektet og de midlertidige ændringer.

Mødet foregår i Smørum Kulturhus, Flodvej 68 –mødelokale ”Salen”.

Tilmelding er nødvendig og foregår via dette link www.place2book.com/da/sw2/sales/6oh103b7dk