Information om TDC fibernet i GF Kirsebærvangen

TDCNET har meddelt bestyrelsen at de ønsker at etablerer fibernet i vores forening.
Det vil betyde massivt gravearbejde ned gennem vores boligstier.

Vi har holdt et kort møde med TDCNET hvor vi har gjort indsigelse ifht. den nylige asfaltering i området.

TDCNET har forståelse for problematikken, og ønsker ikke at grave i boligstierne mod vores vilje.

TDCNET har tilbudt en komplet re-asfaltering af stierne såfremt bestyrelsen kan fremkomme med 215 (alle husstande) fuldmagter på tilslutning til fibernettet.

Det anser bestyrelsen ikke for at være realistisk.

Det betyder at TDCNET forventes alene at grave i de gennemgående stier med henblik på en mulig senere tilslutning.

Det skal bemærkes at beslutningen ikke får indflydelse på den nuværende TV/internet leverancen fra Smørum Kabelnet.

Det at vi lige nu fravælger TDCNET vil måske undre nogen, men vi ser ikke anden mulighed ifht. den meget korte reaktionstid TDCNET har givet os.

Ovenstående vil blive uddybet ved førstkommende generalforsamling.