Kontingent 2022

På den nylig afholdte generalforsamling blev kontingentet for 2022 fastsat til 1200,- /kvt.

Da der allerede er indbetalt et lavere beløb for 1. kvt vil opkrævningen for 2, 3 og 4. kvt. være 1255,- for grundejere der er tilmeldt PBS og 1275,- for de der indbetaler på FIK kort.